Impact Investing Conference

Impact Investing Conference

Impact Investing Conference

BARCELONA, Španielsko, 5. marca 2024 /PRNewswire/ — Spoločnosti Huawei a BJFF získali minulý týždeň na MWC Barcelona 2024 cenu GSMA GLOMO za „mimoriadny mobilný príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN” za riešenie s podporou umelej inteligencie, ktorého cieľom je zabrániť vyhynutiu lososa atlantického vo voľnej prírode v Nórsku.

Continue Reading

„Sme veľmi poctení, že môžeme prevziať cenu GSMA GLOMO za náš projekt TECH4ALL a osobitne ďakujeme nášmu partnerovi BJFF za odhodlanie a podporu,” povedal Lu Yong, senior viceprezident Huawei a prezident európskeho regiónu Huawei. „Projekt na záchranu lososa preukazuje veľký potenciál technológie pri ochrane prírody a zároveň pri podpore udržateľného rozvoja miestnych komunít. Spoločnosť Huawei bude naďalej využívať inovatívne technológie na budovanie ekologickejšieho sveta.”

Riešenie, ktoré bolo spustené v roku 2021 v rámci iniciatívy Huawei  TECH4ALL  a vyvinuté v spolupráci s miestnymi partnermi BJFF, Simula Consulting a Troll Systems, vzniklo v za tri roky ako reakcia na invazívny druh lososa gorbuša, ktorý ohrozuje miestneho lososa v nórskych riekach.

Toto riešenie, prvé svojho druhu na svete, odfiltruje lososa gorbuša z riečneho systému, čím mu bráni v postupe proti prúdu do miest neresenia.

„Sme nesmierne hrdí na spoluprácu so spoločnosťou Huawei a partnermi na tomto prelomovom projekte. Špičkové technologické riešenie, ktoré máme v Berlevågu, je úspešným receptom na zastavenie lososa gorbuša a získanie globálneho uznania na MWC Barcelona 2024 je pre nás inšpiratívne,” povedal Geir Kristiansen, predseda BJFF. „Tento projekt nielen chráni naše rieky a voľne žijúceho atlantického lososa, ale tiež ukazuje, ako môžu inovácie riešiť environmentálne výzvy na celom svete.”

Porota GLOMO opísala projekt ako „vynikajúci a škálovateľný nápad – využitie autonómnej umelej inteligencie a mobilných technológií na presné riešenie problému s veľkým výkonom a pôsobivými výsledkami”.

Ako riešenie funguje

Ryby plávajú cez riečny tunel vybavený podvodnou kamerou a inteligentnou bránou poháňanou algoritmom.

Algoritmus identifikuje rôzne druhy rýb, pričom rozpoznáva napríklad výrazný hrb samca lososa gorbuša a vzor na chvoste samice. S presnosťou identifikácie na vyše 99 % systém nariadi, aby brána zostala zatvorená, aby sa invazívny druh prefiltroval do zadržiavacej nádrže, ale otvorí sa, aby ostatné ryby mohli plávať proti prúdu.

Od júna do septembra 2023, posledného obdobia neresenia lososa v dvojročnom cykle, pilotné projekty v riekach Storleva a Kongsfjord úspešne odfiltrovali viac ako 6000 lososov gorbuša.

Manuálna metóda vyžaduje, aby dobrovoľníci stáli v rieke, vizuálne identifikovali jedince lososa gorbuša a odstránili ich ručne. Táto metóda je nielen pracovne a časovo náročná, ale mnoho rýb je pri tomto procese náhodne zranených alebo zabitých. V porovnaní s tým automatizované riešenie nespôsobuje rybám žiadnu ujmu a znižuje manuálne pracovné zaťaženie približne o 90 %.

Pozadie

Losos gorbuša bol nasadený do nórskych riek v 60. rokoch 20. storočia s cieľom zvýšiť dodávky potravín. Invazívne druhy sa však rýchlo rozšírili a čoskoro začali konkurovať voľne žijúcim lososom atlantickým v oblasti zdrojov potravy a neresísk. Kvôli tomu sa populácia pôvodných druhov od 80. rokov 20. storočia znížila na polovicu.

Vzhľadom na to, že losos je ústredným prvkom nórskej kultúry a hospodárstva, je táto otázka pretrvávajúcou príčinou národných obáv.

Úspech riešenia a jeho potenciál na rozšírenie po celom Nórsku priniesol nádej na vyriešenie hrozby vyhynutia voľne žijúceho lososa atlantického.

Ceny GLOMO

Odovzdávanie cien GSMA GLOMO sa koná každý rok na MWC a oceňuje „najlepších z najlepších v mobilnom ekosystéme aj mimo neho”. Podľa rozhodnutia 200 nezávislých porotcov sa odovzdáva 30 ocenení v šiestich kategóriách. Huawei si na tohtoročnom MWC odniesla domov sedem cien GLOMO.

O iniciatíve Huawei TECH4ALL

TECH4ALL predstavuje dlhodobú iniciatívu a akčný plán spoločnosti Huawei v oblasti digitálnej inklúzie. Plán TECH4ALL, postavený na inovatívnych technológiách a partnerstvách, je zameraný na podporu inklúzie a udržateľnosti v digitálnom svete.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all
Sledujte nás na X na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2354481/Lu_Yong_Huawei_Senior_Vice_President_President_European_Region_Huawei.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2354482/Fish_directed_tunnel_river.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2354483/The_automated_gate_action.jpg

 

By

Impact Investing Conference